Anne Magnussen

Anne Magnussen er en erfaren fotograf og regissør med bakgrunn fra NRK.
Anne  har fått tre store utdannelser i NRK-systemet. Dette var i tiden før filmskolen i Lillehammer ble opprettet, og NRK var den eneste som utdannet innenfor film og TV-faget i Norge. Utdannelsene i NRK fulgte BBCs modell: først programingeniør, deretter fotograf/regi, og tilslutt det store regi/produsentkurset.
Anne har en rekke store TV-produksjoner bak seg. Viktigst er nok dokumentaren ”Trygg i Fare” som avslørte barnehjemskandalene i Norge. Denne dokumentaren utløste et skred som førte til gransking av barnehjem i Bergen og Oslo, på statlig nivå, og i flere andre kommuner i Norge.  Som et resultat av dette har Bergen kommune betalt ut over 90 millioner kroner i erstatninger til ofrene.
Viktig er også dokumentaren ”Skadet i mors liv” som viser de store skadene en gravid kvinne kan påføre sitt ufødte barn hvis hun ruser seg eller drikker alkohol under svangerskapet. Denne dokumentaren utløste en rekke avisartikler, og markerte seg sterkt i mediabildet. Den har også fått betydning for en rekke av omsorgspersonene som arbeider med disse barna. Anne har fått telefoner fra Danmark og Sverige hvor filmen også ble sendt. Dokumentaren har hatt stor betydning for en rekke unge som plutselig forstår hvorfor de har lære og konsentrasjonsproblemer.

Anne er også stolt over de to dokumentarene om overgrep i kristne miljøer: “Tilgivelsens pris” (1+2). Disse dokumentarene førte til at flere av organisasjonene forbedret sin fremgangmåte og etikk i forhold til hvorledes de reagerte når nye saker dukket opp, og har ført til norgeshistoriens største erstatningssum til et offer. Denne dokumentaren fikk SKUP diplomet i 1999. 

Etter at Anne startet Embla Film AS  har hun fokusert på å knytte internasjonale kontakter i forhold til co-produksjon og salg til utenlandske TV-kanaler. Dette arbeidet har ført til at hun har et godt internasjonalt nettverk. Hun har deltatt på EAVE, et kurs for europeiske film og dokumentarprodusenter. 

Anne har reist mye i England, Tyskland og Baltikum med tanke på nettverksbygging innenfor TV-bransjen. Jeg har blandt annet produsert innslag fra Litauen (for Schrødingers katt) og har opprettet kontakt med internasjonale koprodusenter med tanke på samarbeid.