Kunsten å brenne lyng

En instruksjonsfilm om lyngbrenning 

 

IMG_0027.JPG

 

I mange europeiske land har lyngbrenning gjennom flere tusen år vært en vanlig metode for å holde landskapet åpent. I dag har kunnskapen om dette nesten helt gått i glemmeboken. Også her i Norge har denne driftsmåten forsvunnet, selv om den var forholdsvis vanlig ennå for 50 år siden.  Resultatet er en massiv tilgroing av særlig det åpne kystlandskapet. Dette gir dårligere beite, særlig for villsau. Tar det først fyr i dette krattlandskapet blir det også voldsomme branner som er vanskelig å slukke. Brenningen hadde også en kontrollerende effekt på flått som nå sprer seg over stadig større områder i Norge.

Støttet av Direktorat for Naturforvaltning, Hordaland Fylke og Fylkesmannen i Hordaland, Nordtrøndelag Fylkeskommune og Lyngheisenteret.