Mannen som kunne 75 språk

Mannen som kunne 75 språk er en animasjonsdokumentarfilm om norgesvennen Georg Julius Justus Sauerwein.

Sauerwein drev valgkamp for å bli litauisk representant i Den tyske riksdagen.

Sauerwein drev valgkamp for å bli litauisk representant i Den tyske riksdagen.

På 1800-tallet ble mange av Europas folk samlet til stater med ett formål: én stat, ett folk og ett språk. Dette gikk hardt ut over minoritetsfolk og deres språk og kultur. De tyske prestene hevdet at “Gud forstår ikke litauisk” og “Alle skolebarn blir til tyskere den dagen de begynner i første klasse”. På denne arenaen finner Georg Sauerwein sin plass. Georg var i sin samtid regnet som det største språkgeniet i verden, men valgte å bruke talentet og livet sitt ute blant de mest undertrykte.